การบริการการขนส่งภายในประเทศ Domestic Transportations

บริการจัดการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ

  • รับขนส่งสินค้าทั่วประเทศประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 20’FT, 40’FT, REEFER และรับบรรทุก ตู้ทั้งขาเข้า-ขาออก (คลองเตย,ลาดกระบัง,แหลมฉบัง ฯลฯ)
  • บริการรถบรรทุก ทุกชนิด (หัวลาก, รถบรรทุกตู้ทึบ 4ล้อ, รถบรรทุกตู้ทึบ 6ล้อ, รถบรรทุกตู้ทึบ 10ล้อ)
  • ใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) ในการติดตาม การปฎิบัติงานของรถส่งสินค้าทุกคัน
  • ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการการขนส่ง
  • บริษัทฯ มีประกันภัยความเสียหาย หรือ สูญเสียของสินค้าที่บรรจุในตู้สินค้า อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุใน ระหว่างขนส่ง
  • ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับราคาค่าขนส่ง