การบริการจอง Freight สำหรับการขนส่งสินค้าการค้าระหว่างประเทศ

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ/เครื่องบิน – ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือแบบเต็มตู้ (FCL) และ ไม่เต็มตู้ (LCL) ทั้งในด้านนำเข้าและส่งออก

  • ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door Services ผ่านตัวแทนของบริษัทมากกว่า 50 บริษัททั่วโลก
  • One Stop Services โดยสามารถให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้า และ ส่งออก รวมถึงการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ/เครื่องบิน