การบริการให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าและการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

  • การวางแผนการนำเข้าและส่งออก ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยการแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
  • ให้คำปรึกษาด้านการเงินเพื่อการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการ SME
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริการช่วยลูกค้าติดต่อประสานงานโดยเจ้าของภาษาและโกดังโดยตรง ตลอดจนจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านลูกค้า